Gösteriliyor: 1 - 10 of 24 Sonuçlar

Sınav Kaygısı Nedir? Öğrencilere ve Ailelere Neler Tavsiye Edilebilir?

Sınav kaygısı; bir sınav veya değerlendirme durumuyla ilgili yoğun bir kaygı halini ifade eder. Bu durum, sınav öncesinde, sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir ve bireyin performansını etkileyebilir. Sınav kaygısı yaşayan kişiler genellikle şu belirtileri deneyimleyebilir: Sınav Kaygısının Nedenleri Nelerdir? Sınav Kaygısı İçin Öğrencilere Yönelik Öneriler Nelerdir? BONUS: İşte Hemen Deneyebileceğin Bir Nefes Egzersizi: Bu nefes …

Söz Dinlemeyen Çocuğa Nasıl Davranılmalıdır?

Söz Dinlemeyen Çocuğa Nasıl Davranılmalıdır?

Çocuk eğitiminde “söz dinlememe” davranışı ebeveynlerin sıkça şikayet ettiği durumlardan birisidir. Çocuğun bu davranışını anlayabilmek için dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır.  Söz Dinlememenin Temelinde Yatan Sorunlar Nelerdir? Öncelikle çocuğun içinde bulunduğu yaş grubu bize çocuğun gelişimsel davranışları hakkında ipuçları verir. Gelişim çağı özelliği olarak kendi bedeni üzerinde gücünün farkına varmaya başlayan 2-3 yaş …

Üstün Zekâ Belirtileri Nelerdir? Nasıl Eğitilmelidirler?

Üstün Zekâ Belirtileri Nelerdir? Nasıl Eğitilmelidir?

Üstün zekâ ile ilgili bilinen ilk çalışmaları antik yunan çağı düşünürlerinden Plato yürütmüştür.  Plato, Devlet isimli çalışmasında “bakıra benzeyen sınıf (köleler)”, “tunca benzeyen sınıf (esnaf, tüccar ve sanatkârlar)”, “gümüşe benzeyen sınıf (savaşçılar, seçkin sanatkârlar)” ve “altına benzeyen sınıf (geleceğin yönetici filozofları)” olmak üzere insanları dört gruba ayırmıştır.  Plato altın sınıfına mensup olan kişilerin kalıtsal olarak …

Hayali Arkadaş Nedir? Hayali Arkadaş Hakkında Bilgiler

Hayali Arkadaş Nedir? Hayali Arkadaş Hakkında Bilgiler

Hayali arkadaşlar özellikle 3-4 yaş çocukluk döneminde sıkça görülmektedir. Okul döneminin başlaması ile hayali arkadaşlar da giderek azalıp kaybolmaktadır. Yapılan araştırmalar, hayali bir arkadaşa sahip olmanın tamamen normal olduğunu gösteriyor. Bir araştırmada çocukların yaklaşık üçte ikisinin en az bir hayali arkadaşı olduğu görülmüştür. Hayali arkadaşları olan çocukların daha iyi bir dil gelişimine sahip oldukları saptanmıştır. …

Çocuklarda Öz Güven Eksikliği Nasıl Giderilir?

Çocuklarda Öz Güven Eksikliği Nasıl Giderilir?

Öz güven, kişinin kendine yönelik olumlu duygular beslemesi ve kendi kapasitesine olan inancı temsil eder. Çocuklarda öz güven duygusu 0-6 yaşında kazanılır. Çocuğumuz 10 yaşına geldiğinde ise öz güven gelişimini tamamlamış olur. Öz güveni oluşturan bazı parçalar vardır. Bunlar; öz kabul, öz farkındalık, kendine güven, amaca yönelik aksiyon ve bütünlüktür.  Öz kabul: Sevilebilirim ve değerliyim. Öz …

Çocuklarda Bağlanma-Bağlanma Teorisi Nedir?

Çocuklarda Bağlanma-Bağlanma Teorisi Nedir?

Bağlanma teorisinin kuramcısı John Bowlby’dir. Bowlby, bebeğin birincil bakım verenine karşı arzu ettiği yakınlığı kurması ve devam ettirmesi için gösterdiği her tür davranışı bağlanma davranışı olarak tanımlar. Bebek, ihtiyaçlarını karşılayan birincil bakım veren kişiye karşı duygusal bir bağ kurar. Bebeklik, çocuğun; fiziksel, bilişsel ve duygusal açıdan hızlı gelişim gösterdiği dönemdir. Yeni doğan bebek, yaşamını devam …

Otizm Spektrum Bozukluk Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Toplumsal etkileşim ve iletişimde problemlere neden olan nörogelişimsel bozukluktur. Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) yelpaze terimi altında olup, üzerinde en çok çalışılan gelişimsel bozukluktur. Sosyal etkileşim ve iletişimde yetersizlikler ile sınırlı ilgiler ve yinelenen davranışlar temel özellikleri olarak kabul edilir. Toplumsal etkileşimde ve iletişimde yetersizlikler ile davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntülerle ve …

Uzaktan Eğitim Sürecinde Motivasyon Yöntemleri

Uzaktan Eğitim Sürecinde Motivasyon Yöntemleri

Motivasyon, eyleme geçmek demektir. Eyleme geçmek için bazı motive edici yöntemler vardır. Bu yöntemler, anne baba tarafından uygulanmalıdır. Çünkü uzaktan eğitimde, ebeveyn öğretmen rolündedir. Aynı zamanda motivasyon dağıtıcı şeylerinde de olmaması önemlidir. Çocuğunuzla yapacağınız iş birliği ve uygulayacağınız motivasyon yöntemleriyle kendisini uzaktan eğitim sürecine alıştırmanız mümkündür. Motivasyon Nedir? Motive olmak, eyleme geçmek demektir. Motivasyon kişiyi …

Akran Zorbalığı Nedir? Nasıl Engellenir?

Akran Zorbalığı Nedir? Nasıl Engellenir?

Akran zorbalığı, çocuk ya da ergenin kendi yaş grubundaki arkadaş veya arkadaşlarına yönelik sözel, fiziksel ve davranışsal olarak zarar verici davranışlarda bulunmasıdır. Akran zorbalığı bir kişi tarafından uygulanabileceği gibi grup halinde de bir kişiye uygulanabilir. Zorbalık durumunda 3 kişi vardır: Zorba: Başkalarının haklarını dikkate almadan; kendi statü, heyecan, maddi kazancı için veya grup ortamında kendi gereksinimlerini …

Çocuklarda Öfke Nöbeti Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Çocuklarda Öfke Nöbeti Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Öfke, bireyin zorluklarla başa çıkabilmeyi öğrenirken uyguladığı bir savunma mekanizması olarak tanımlanabilir. Tüm duygularımız gibi öfke duygusu da doğal, herkeste görülen ve sağlıklı bir duygudur. Psikolojinin tarihine baktığımızda Freud saldırganlığı; doğuştan gelen, bütün canlılarda ortak olan, öğrenmeyle değişmeyen, evrensel bir içgüdü olarak düşünmüş ve cinsel içgüdüye bağlı olduğunu kabul etmiştir. Yetişkinlerde de çocuklarda da öfke duygusu farklı …